[1]
พิมพ์เรือง ล. ., “ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร่วมกับการแกว่งแขนต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้และมีโรคร่วม”, J Res Health Inno Dev, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 91–103, มิ.ย. 2023.