[1]
เกตุเกลี้ยง ฐ. ., “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาสูดพ่นในผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด”, J Res Health Inno Dev, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 59–70, ธ.ค. 2021.