[1]
นามไพร เ. ., “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อหารูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด”, J Res Health Inno Dev, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 63–70, มี.ค. 2022.