[1]
พัฒนวิบูลย์ ศ. . . และ พัฒนวิบูลย์ ศ. . ., “ผลการจัดท่าเพื่อลดความปวดในผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ หอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ”, J Res Health Inno Dev, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 63–68, มิ.ย. 2020.