[1]
สังวร น. และ บุญกอง จ., “ผลการนวดประคบหลังด้วยถุงถั่วเขียวต่อการลดความปวดในระยะเจ็บครรภ์คลอด ในตึกคลอด โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ”, J Res Health Inno Dev, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 19–26, มิ.ย. 2020.