[1]
นามเพ็ง ส. . ., “การเปรียบเทียบความรู้ในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการสอนสุขศึกษาในผู้ป่วยผ่าตัด ศัลยกรรมกระดูกขณะรอผ่าตัด โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ”, J Res Health Inno Dev, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 11–18, มิ.ย. 2020.