(1)
ตั้งนพรัตน์กุล ม. . .; เกษแก้ว พ. . .; บุญอรัญ อ. การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ที่รับบริการในห้องฉุกเฉิน : โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน. J Res Health Inno Dev 2024, 5, 299-307.