(1)
เหลือผล จ.; หานนท์ น. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด. J Res Health Inno Dev 2024, 5, 212-225.