(1)
ทนงยิ่ง จ. .; อุปแก้ว ร.; สุขบาล ด. . การพัฒนารูปแบบการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลาง งานผู้ป่วยในโรงพยาบาลธวัชบุรี. J Res Health Inno Dev 2024, 5, 197-211.