(1)
เกตุเกลี้ยง ฐ. . ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาสูดพ่นในผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด. J Res Health Inno Dev 2021, 3, 59-70.