(1)
พัฒนวิบูลย์ ศ. . .; พัฒนวิบูลย์ ศ. . . ผลการจัดท่าเพื่อลดความปวดในผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ หอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ. J Res Health Inno Dev 2020, 1, 63-68.