(1)
สังวร น.; บุญกอง จ. ผลการนวดประคบหลังด้วยถุงถั่วเขียวต่อการลดความปวดในระยะเจ็บครรภ์คลอด ในตึกคลอด โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ. J Res Health Inno Dev 2020, 1, 19-26.