(1)
วงค์พิมล บ.; สุทธิประภา พ.; วโรรส ว. .; เพิ่มพูล จ. รูปแบบการมอบหมายงานพยาบาล หอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด. J Res Health Inno Dev 2021, 2, 135-142.