(1)
ลัพธวรรณ ศ. บทเรียนการดำเนินงานเยี่ยมบ้านของจังหวัดปัตตานี. J Res Health Inno Dev 2021, 2, 83-90.