กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพต่อการตอบสนองภาวะฉุกเฉินการช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นสูง ของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น โดยการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลอง โรงพยาบาลอาจสามารถ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy