สุพรรณทอง ส. .; มหรรฆสุวรรณ โ. .; ปิยะวัฒน์กูล น. .; ขันธิกุล พ. . การศึกษาผลของการบำบัดแบบ Stabilization technique and EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและมีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองที่ไม่ใช่เพื่อการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์. วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา, Bangkok, Thailand, v. 17, n. 1, p. 81–93, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/journalsomdetchaopraya/article/view/261464. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.