สุทธิเนียม ก.; กองคำ ช. .; สุทธิเนียม อ. . เปรียบเทียบผลของการบำบัดทางความคิดกับสุขภาพจิตศึกษาที่มีต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาครู. วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา, Bangkok, Thailand, v. 17, n. 1, p. 1–19, 2023. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/journalsomdetchaopraya/article/view/260392. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.