(1)
สุพรรณทอง ส. .; มหรรฆสุวรรณ โ. .; ปิยะวัฒน์กูล น. .; ขันธิกุล พ. . การศึกษาผลของการบำบัดแบบ Stabilization Technique and EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและมีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองที่ไม่ใช่เพื่อการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์. วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 2023, 17, 81-93.