[1]
สุพรรณทอง ส. , มหรรฆสุวรรณ โ. , ปิยะวัฒน์กูล น. และ ขันธิกุล พ. 2023. การศึกษาผลของการบำบัดแบบ Stabilization technique and EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและมีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองที่ไม่ใช่เพื่อการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์. วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา. 17, 1 (เม.ย. 2023), 81–93.