[1]
สุทธิเนียม ก., กองคำ ช. และ สุทธิเนียม อ. 2023. เปรียบเทียบผลของการบำบัดทางความคิดกับสุขภาพจิตศึกษาที่มีต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาครู. วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา. 17, 1 (เม.ย. 2023), 1–19.