[1]
สมชัย ก., ศรีทะวัน น., คำย้าว ว., ประสมรักษ์ ป., มุลจันดา ท., และ ตะลุตะกำ ข., “ผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ อสม. รอบรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ชุมชนบ้านสว่างเหนือ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ”, วารสารศอ.7, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 13–27, ม.ค. 2023.