(1)
สมชัย ก.; ศรีทะวัน น.; คำย้าว ว.; ประสมรักษ์ ป.; มุลจันดา ท.; ตะลุตะกำ ข. ผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ อสม. รอบรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ชุมชนบ้านสว่างเหนือ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ. วารสารศอ.7 2023, 15, 13-27.