กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (2023): วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (กรกฎาคม-กันยายน) 2566 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy