[1]
สมตัว จ. and ชายเกลี้ยง ส., “ความชุกของการปวดหลัง ในพยาบาลแม่และเด็กThe Prevalence of Back Pain among Maternal Child Health Nurses”, J Nurs Healthc, vol. 33, no. 3, pp. 62–69, Jan. 2016.