(1)
ทองมี ศ.; บุญวานิตย์ ท. ประสิทธิผลของการ์ตูนแอนนิเมชันในแทปเล็ตต่อความวิตกกังวลและ ความร่วมมือในระหว่างนำสลบของผู้ป่วยเด็ก Effectiveness of Cartoon Animation via Tablet As a Distraction Technique on Anxiety and Co-Operation of Preschool Children During Induction of Anesthesia. J Nurs Healthc 2016, 34, 29-36.