(1)
สมตัว จ.; ชายเกลี้ยง ส. ความชุกของการปวดหลัง ในพยาบาลแม่และเด็กThe Prevalence of Back Pain Among Maternal Child Health Nurses. J Nurs Healthc 2016, 33, 62-69.