[1]
สมตัว จ. and ชายเกลี้ยง ส. 2016. ความชุกของการปวดหลัง ในพยาบาลแม่และเด็กThe Prevalence of Back Pain among Maternal Child Health Nurses. Journal of Nursing and Health Care. 33, 3 (Jan. 2016), 62–69.