[1]
สุวรรณรัตน์ พ., ทวีวรรณกิจ ท., แก้วแสนเมือง ส., ศรีสิม ก., พลที ศ., มาทอ ล. and อมตฉายา ส. 2014. การใช้อุปกรณ์ช่วยเดินในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน. Journal of Nursing and Health Care. 32, 3 (Dec. 2014), 86–92.