Return to Article Details การจัดการตนเองในการควบคุมความปวดของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมะเร็ง Download Download PDF