กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของสังกะสีต่อรูปแบบเปปไทด์และค่าคะแนนในการระบุชื่อเชื้อก่อโรค Vibrio cholerae ด้วยเครื่อง MALDI-TOF MS Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy