กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบวิธีการย้อมสี Modified Fite-Faraco การย้อมสี Auramine O และวิธี Real-Time PCR กับการย้อมสีด้วยวิธีมาตรฐานในการตรวจหาเชื้อ Mycobacterium leprae ในตัวอย่างที่เก็บจากการกรีดผิวหนัง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy