กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินค่าตัวอ่อนของเรติคูโลไซต์ (IRF) และค่าตัวอ่อน ของเกล็ดเลือด (IPF) เพื่อจำแนกอาการไข้ในผู้ป่วยโรคไข้เดงกีออกจากโรคไข้หวัดใหญ่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy