[1]
พีรวงศ์ ธ., “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำกับความรุนแรงของภาวะขาดสุราในผู้ป่วยอุบัติเหตุ”, J Ment Health Thai, ปี 30, ฉบับที่ 2, น. 114–24, มิ.ย. 2022.