[1]
ไล้สุวรรณชาติ ป., สุธีประเสริฐ ธ., และ บุญศิริลักษณ์ ส., “ปัจจัยทำนายการกลั่นแกล้งและถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนในภาคกลางของประเทศไทย”, J Ment Health Thai, ปี 30, ฉบับที่ 2, น. 100–13, มิ.ย. 2022.