[1]
ศิริอำพันธ์กุล พ. และ กีบาง จ., “พื้นอารมณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กปฐมวัย”, J Ment Health Thai, ปี 29, ฉบับที่ 1, น. 80–92, มี.ค. 2021.