(1)
ตันอารีย์ อ. บรรณาธิการแถลง. J Ment Health Thai 2022, 30, A.