(1)
ลี้สวัสดิ์ ช.; Dejkong, T.; ธนภควัต ล. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความลังเลใจและความต้องการรับวัคซีนโควิด 19. J Ment Health Thai 2022, 30, 161-70.