(1)
สินรัชตานันท์ อ. การศึกษาพฤติกรรมการฆ่าตัวตายและทำร้ายตนเองของผู้ป่วยออทิสติก ในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์. J Ment Health Thai 2022, 30, 125-36.