(1)
พีรวงศ์ ธ. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำกับความรุนแรงของภาวะขาดสุราในผู้ป่วยอุบัติเหตุ. J Ment Health Thai 2022, 30, 114-24.