(1)
ไล้สุวรรณชาติ ป.; สุธีประเสริฐ ธ.; บุญศิริลักษณ์ ส. ปัจจัยทำนายการกลั่นแกล้งและถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนในภาคกลางของประเทศไทย. J Ment Health Thai 2022, 30, 100-13.