(1)
กิตติรัตนไพบูลย์ พ. บรรณาธิการแถลง. J Ment Health Thai 2021, 29, A-B.