(1)
ศิริอำพันธ์กุล พ.; กีบาง จ. พื้นอารมณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กปฐมวัย. J Ment Health Thai 2021, 29, 80-92.