[1]
ไล้สุวรรณชาติ ป., สุธีประเสริฐ ธ. และ บุญศิริลักษณ์ ส. 2022. ปัจจัยทำนายการกลั่นแกล้งและถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนในภาคกลางของประเทศไทย. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 30, 2 (มิ.ย. 2022), 100–13.