[1]
ศิริอำพันธ์กุล พ. และ กีบาง จ. 2021. พื้นอารมณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กปฐมวัย. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 29, 1 (มี.ค. 2021), 80–92.