[1]
คุ้มศิริ ภ., จันทร์แก้ว ศ., กองพล ธ., เซ็งสะ อ. และ คำแก้ว ธ. 2020. การศึกษารายกรณีผู้รับบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ในภาวะวิกฤตและแนวทางให้การปรึกษา . วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 28, 2 (เม.ย. 2020), 99–110.