1.
หุ่นฉายศรี น. มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด น็อน-ฮอดจ์กินส์ ของจมูกและไซนัสที่มาพบแพทย์ด้วยอาการมีก้อนที่ผนังกั้นกลางจมูก. J Med Health Sci [Internet]. 2008 Feb. 18 [cited 2024 May 30];1(2). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/article/view/62248