Return to Article Details การรักษาผู้ป่วยอัมพาตของสายเสียงทางสองข้าง โดยการส่องกล้องผ่าตัดสายเสียงทางด้านหลังด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล