Return to Article Details Urachal cyst in an elderly female patient : a case report (ถุงน้ำบริเวณรอยต่อระหว่างสะดือกับกระเพาะปัสสาวะในผู้หญิงสูงอายุ) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล