Return to Article Details รายงานผู้ป่วยโรคคาวาซากิที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐาน (refractory Kawasaki disease) และมีการโป่งพองของหลอดเลือดโคโรนารี ซึ่งตอบสนองต่อยา infliximab Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล