[1]
พจนา ร., เบญจมาศ ด. ., โสโสม บ. ., และ ศรีดาวเรือง ฉ. ., “การสนับสนุนของสามีในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”, J Health Sci Comm Publ Health, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 1–12, ธ.ค. 2022.